Snutter - Bokfink

Bokfink

bokfink hann
Foto: DickDaniels (http://carolinabirds.org/), CC BY-SA 3.0, Originalbilde

Bokfink hann

Det er lett å huske sangen til bokfink-hannen. Hør her:

Dere hører sikkert den sangen ute mange ganger! Hva synes dere han sier?

bokfink hunn
Foto: Thermos, CC BY-SA 3.0, Originalbilde

Bokfink hunn

Bokfinken bor lengre sør i Europa om vinteren. Den spiser mest insekter. Det kan den ikke finne i Norge om vinteren. Men om våren er det mye insekter, og da kommer bokfinken hit. Det er i mars og april.

Den kan godt spise frø også om sommeren og høsten.

bokfink hunn
Foto: Karduelis, Public Domain, Originalbilde

Her ser du et reir. Hunnen og hannen lager reiret sammen. Det er hunnen som ruger på eggene. Da er det smart å ha brune farger. Da er det lettere å gjemme seg. I reiret ser du noen små unger. De gaper og vil ha mat.